Isikuandmete kogumine ja kasutamine.
Isikuandmed on andmed, mida Pärnukallur OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, aadress, telefoninumber, emaili aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal;
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie epoes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Pärnukallur OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, emaili aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Pärnukallur OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Pärnukallur OÜ võib edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

Isikuandmete kaitse
Pärnukallur OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki parnukallur.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Muude andmete kogumine
Kui külastate meie kodulehekülge, on Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed isiksustamata kujul. Me ei seo külastajaid isikut tuvastava teabega. Me vaatleme külastusstatistika saamiseks umbisikulisi külastusandmeid Google Analyticsi vahendusel näiteks selle kohta, millist kodulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute, millisest piirkonnast Te meie kodulehekülge külastate, milliste kanalite vahendusel Te meie kodulehele tulite jm.

Andmete säilitamine
Säilitame teie andmeid vaid nii kaua, kui meil on möödapääsmatult vaja neid kasutada, nagu eespool kirjeldatud, või seadusega ette nähtud kohustuste täitmiseks.

Teie õigused, koopiate saamine kogutud andmetest või nende muutmine ja kaebuste esitamine
Võite paluda täpsemat teavet meie valduses olevate isikuandmete kohta andmekaitseseadusele tuginedes. Kui soovite koopiat meie valduses olevatest andmetest, edastage palve asjaomasele Pärnukallur OÜ-le. Kui teie arvates on mõni Pärnukallur OÜ valduses olevatest andmetest ekslik, puudulik või töödeldud asjakohatult, teatage sellest ettevõttele, et see saaks andmed eemaldada, tõkestada, parandada või uuendada või lõpetada vastavalt seadusele nende töötlemise.

Nõusolek
Kui kasutate seda veebilehte või jätkate selle kasutamist ja/või edastate oma isikuandmeid, olles lugenud seda veebilehte, olete nõustunud selles andmekaitse teates teile teatavaks tehtud kasutustingimustega, mille järel registripidajad võivad üheskoos jätkata kõnealuste andmete töötlemist, kui te seda ei keela, niikaua, kuni te teatate, et olete ühe või mitme eelmainitud otstarbel kasutamise vastu või tühistate oma loa neid kasutada või alati selles dokumendis sisalduvate kasutustingimuste kohaselt.