Veebilehe parnukallur.ee (edaspidi Parnukallur) omanik on Pärnukallur OÜ (registrikood 14835010), asukohaga Oja tn 27-15, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80037. Telefon +372 580 91 823.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad parnukallur.ee’i veebilehe klientide (edaspidi Ostja) ja Pärnukallur OÜ (edaspidi Parnukallur) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Veebilehel müüdavate kaupade hinnad arvutatakse vastavalt kauba materjalile ja kogusele. Toodete hinnad on nähtavad veebilehele peale koorma valikut. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud veebilehel vahetult kauba juures. Valuuta, milles makseid vastu võetakse on EUR (euro). Maksta saab läbi pangalingi või sularahaga kauba kättetoimetamise päeval.

Parnukallur jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Parnukallur’i veebilehel.

Tellimuse vormistamine

Tellimuse vormistamiseks tuleb valida “Online tellimine” alt piirkond ja materjal. Järgmine samm on kuupäeva ja kellaaja valik, millal soovitakse materjali saada. Kolmas samm tuleb täita kliendi andmed ehk info. Kauba tellimiseks lisatakse soovitud toode ostukorvi/kassase. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurust, mille saab tasuda pangalingi või sularahaga. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Pärnukallur OÜ arvelduskontole. Sularaha valiku korral jõustub leping peale tellimuse edastamist Pärnukallur OÜ-le. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Maksmine

Veebileht kasutab maksete vastuvõtmiseks sularaha makseviisi või Montonio Finance vahendusel pangaülekande teenust. Eesti maksevahendid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele. Makseid teostatakse eurodes.

Makseid vahendab Montonio Finance. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangaülekande tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Pärnukallur OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Pärnukallur OÜ võib edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-ile. Montonio Finance UAB teenust osutades ei säilita Sinu personaliseeritud turvaandmeid. Turvaandmed on vajalikud vaid makse algatamiseks ning kuni makse kinnituse saamiseks, kuid mitte kauemaks kui kümneks minutiks.

Kohaletoimetamine

Kauba transpordikulu kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud veebilehel. Materjali transporditakse ainult Pärnumaa maismaa piires. Materjal jõuab üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti vastavalt valitud/tellitud ajajooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaupa kohale transportida kuni 7 kalendripäeva jooksul. Kaup võib hilineda, kui kaevandus ei suuda materjali toota või mingil muul põhjusel üle anda Parnukallur’ile. Kauba tarnib teile kohale Pärnukallur OÜ.

Ostja peab mahalaadimiskoha ette valmistama arvestusega, et müüja saaks mahalaadimise teha koheselt, kui jõuab määratud sihtkohta. Kui Ostja jättis sihtkoha tee või mahalaadimiskoha võimalikest ohtudest müüjale teatamata ja sellega tekkis kohaletoimetamise takistus, kalluri vajumine või kahjustumine või lisakulu, peab selle lisakulu (sh kolmandale isikule tekitatud kahju) Müüjale hüvitama Ostja.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus ostulepingust taganeda olukorras, kus Ostja ja Parnukallur’i vahel on ostu-müügitehing sõlmitud, kuid kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Parnukallur’i tuleneval põhjusel ja Parnukallur ei ole Ostjat teavitanud. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Parnukallur’i kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Parnukallur’ile vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse: info@parnukallur.ee. Ostjal puudub õigus kasutustingimuste alusel ostu-müügilepingust taganeda peale kauba kohaletoimetamist, kui ostu-müügilepingu objektile ehk Transpordikulule lisanduvaks materjaliks on:

Asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada näiteks liiv, muld, kruus, killustik jms maavarad.
Ostja poolt tähtajalise või Parnukallur’i eksimusest tingitud lepingust taganemise korral kohustub Parnukallur tagastama Ostjale kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Parnukallur kannab raha tagastatud kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Parnukallur’ile. Avaldus tuleb saata: info@parnukallur.ee.
Parnukallur’il on õigus ostu-müügilepingust taganeda juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on parnukallur.ee pakutava Transpordikulu või teenuse objektile lisanduva materjali hind muutunud/muudetud võrreldes vastava kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Parnukallur ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Parnukallur ei ole kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Parnukallur’il on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud kaup on Parnukallur’il otsa saanud. Ostjal ei ole õigust taganeda ostu-müügi lepingust juhul kui ligipääs Ostja poolt soovitud asukohta on raskendatud või ligipääs puudub. Ostja peab mahalaadimiskoha ette valmistama arvestusega, et müüja saaks mahalaadimise teha koheselt, kui jõuab määratud sihtkohta. Antud juhul laaditakse kaup lähimasse võimaliku asukohta.
Ostja peab materjali kättesaamisel või selle kasutusse võtmisel arvestama, et peale teenuse osutamist ja materjali üleandmist, ei vastuta Müüa materjali (sh. tekkinud kahjude) eest. Kui Müüja toimetas Ostjale materjali kohale, kuid Ostja keeldub selle vastuvõtmisest, peab ostja hüvitama müüjale tekkinud materjali veo- ja muud kulud. Materjali sobivust tuleb kontrollida kohapeal, kui materjal on kallurilt maha laadimata. Hilisemaid pretensioone Müüja ei rahulda.

Pretensiooni esitamise õigus

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Parnukallur’i poole, saates e-kirja aadressile info@parnukallur.ee. Parnukallur ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale. Parnukallur vastab Ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

Isikuandmete töötlemine

Parnukallur kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on Pärnukallur OÜ (registrikood 14835010), aadress Oja tn 27-15, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80037.

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Parnukallur’i osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@parnukallur.ee. Kui Ostja ja Parnukallur ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebilehe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .